News

3 in 1 दाह्री कपाल काट्ने चार्जवाला मेसिन

यो मेसिन मा हेयर ट्रिमर एक पिस ,सेभर एक पिस र नाक कानको रौं काट्ने मेसिन एक पिस हुन्छ । तीनवटा काम गर्ने भएकोले यो एकदमै उपयोगी छ । यसले आफ्नो...

3 in 1 दाह्री कपाल काट्ने चार्जवाला मेसिन

यो मेसिन मा हेयर ट्रिमर एक पिस ,सेभर एक पिस र नाक कानको रौं काट्ने मेसिन एक पिस हुन्छ । तीनवटा काम गर्ने भएकोले यो एकदमै उपयोगी छ । यसले आफ्नो...